Kirjoitettu
Yrittäjän eläkevakuutus

Paljon puhuttu YEL-vakuutus, tuttavallisemmin Yrittäjän eläkevakuutus, on Monopolyn ja UNOn ohella takuuvarma aihe käynnistää vähintäänkin kiivas keskustelu. Mielipiteitä on puolesta ja vastaan, samoin kuin faktaa ja fiktiota. Tässä kirjoituksessa en ota kantaa tai mielipidettä YEL-vakuutuksen hyvyydestä. Tässä kirjoituksessa tuon esille mahdollisimman paljon faktaa ja mieltä askarruttavia kysymyksiä YEL-vakuutukseen liittyen. Ja laitetaan heti alkuun disclaimer; tämä ei ole mainos, eikä tästä kirjoituksesta liiku fyrkkaa suuntaan tai toiseen.

Mikä on YEL-vakuutus?

YEL = Yrittäjän eläkelaki. YEL-vakuutus on siis yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, joka on pakollinen kaikille yrittäjille sekä itsensä työllistäjille (esim. kevytyrittäjät ja freelancerit) tiettyjen ehtojen täyttyessä. YEL-vakuutuksella yrittäjä vakuuttaa itsensä vanhuuden, työkyvyttömyyden sekä kuoleman varalta. Vakuutuksessa on mukana myös perhe-eläke, joka turvaa yrittäjän omaiset.

YEL-vakuutus on henkilökohtainen vakuutus ja se on otettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta, mikäli ehdot täyttyvät. Toisin sanoen, mikäli yrityksessä on useampia vakuutettavia yrittäjiä, on ne otettava jokaiselle erikseen. Avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sekä elinkeinonharjoittaja on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen. Osakeyhtiössä johtavassa asemassa (esim. toimitusjohtaja) oleva osakas, joka omistaa yli 30 prosenttia osakkeista tai yhdessä perheenjäsenen kanssa yli 50 prosenttia osakkeista.

Milloin YEL-vakuutus on otettava?

YEL-vakuutus on otettava mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Yrittäjä on 18 - 69-vuotias
  • Yrittäjä toimii yrittäjänä vähintään neljä kuukautta
  • Työtulo (työpanoksen arvo) on vähintään 9 010,28 € (2024)

Mikä on työtulo?

Työtuloa käytetään YEL-vakuutusmaksun suuruuden määrittämiseen. Työtulo on käytännössä ja pähkinänkuoressa se summa, joka yrittäjän työstä olisi maksettava vastaavan ammattitaidon ja työnimikkeen omaavalle palkolliselle.

Vuonna 2023 yrittäjän eläkelakiin tehty uudistus ei tähän tuonut muutosta, mutta työtulon perusteena olevia tietoja koskevaa sääntelyä tarkennettiin. Eläkelaitos on velvollinen tekemään kokonaisharkinnan työtuloa määritellessään, eikä sitä voida enää tehdä pelkästään yrittäjän oman ilmoituksen perusteella.
Tästä johtuen, eläkelaitokset ovat siirtyneet käyttämään yrityksen liikevaihtoa sekä tulosta osana kokonaisharkintaa ja työtulon arviointia. Eläkelaitokset ovat edelleen velvollisia ottamaan huomioon yrittäjän tekemän oman arvion sekä selvityksen työtulon oikeellisuudesta.

Yrityksen voitolla tai yrittäjän verotettavalla tulolla ei ole merkitystä työtulon arvioimisessa. Olennaista on vuosityömäärä, ala, ammatti ja alan yleinen palkkataso. Työtuloon tehtävä tarkistus tehdään jatkossa kolmen vuoden välein.

Mihin työtulo vaikuttaa?

YEL-vakuutuksen etuuksien summat perustuvat vuosittaiseen työtuloon, välittämättä siitä, kuinka paljon yrittäjän ansiotulot verotuksessa ovat. Mm. sairauspäivärahat, kuntoutusrahat, vanhempainpäivärahat ja sairausvakuutusmaksut määritetään työtulon mukaan.
Vakuuttamisen alaraja on 9 010,28 €. Jotta yrittäjällä on mahdollisuus kuulua työttömyysturvan piiriin, työtulon raja on 14 803,00 €. YEL-vakuutuksen työtulon yläraja on 204 625 € / vuosi.

YEL-vakuutus kirjanpidossa ja verotuksessa

YEL-vakuutukset voidaan maksaa kahdella eri tavalla. Yrittäjä voi maksaa YEL-vakuutusmaksun itse, jolloin YEL-vakuutusmaksun voi vähentää henkilökohtaisessa verotuksessa. Toinen vaihtoehto on maksattaa YEL-vakuutus yrityksellä. Tällöin YEL-vakuutus on yritykselle elinkeinotoiminnan kulua. YEL-vakuutusmaksua ei kuitenkaan voi vähentää kuin yhdellä tavalla. Jos yrittäjä maksaa YEL-vakuutusmaksun itse, sitä ei voi laittaa yrityksen kirjanpitoon tai toisinpäin.

Henkilöyhtiöyrittäjän, eli toiminimiyrittäjän, avoimen yhtiön yhtiömiehen sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yleensä kannattaa maksaa YEL-vakuutus henkilökohtaisesti. YEL-vakuutus on ansiotuloverotuksessa vähennyskelpoinen kulu. Henkilöyhtiöyrittäjät saavat viiden prosentin yrittäjävähennyksen elinkeinotoiminnan tuloksesta, jota yrityksen maksama YEL-vakuutus tällöin pienentäisi.

Vastaavasti voittoa tekevän osakeyhtiön on yleensä järkevämpää maksaa YEL-vakuutus ja vähentää se yrityksen kuluna.


Me taloushallinnon ammattilaiset olemme sitä varten, että pystymme lukujen avulla kertomaan kuinka juuri sinun kannattaa YEL-vakuutuksen kanssa toimia.

Lisää luettavaa sinulle

Mikäli tämä kirjoitus oli mielestäsi kiinnostava, sinua voisi kiinnostaa myös seuraavat kirjoitukset samasta aihepiiristä:

Laskukohtainen ALV tekee tuloaan. Tässä blogissa käydään asiaa olemassa olevan tiedon valossa läpi.
Uudella yrittäjällä on paljon muistettavaa. Tässä kirjoituksessa helpotetaan taakkaa ja käydään läpi, mitä asioita uuden yrittäjän on muistettava.